Sarantis na świecie


Odwiedź nasz stronę grupową

Grupy Sarantis ǀ Angielski

lub wybierz lokalizację

Czwarte wezwanie akcjonariusza Do złożenia dokumentów akcji w spółce

27 LISTOPADA 2020

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd Sarantis Polska S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, której skutkiem będzie zastąpienie z dniem 01 marca 2021 r. papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

 W związku z powyższymi zmianami na podstawie art. 16 Ustawy Zarząd Spółki po raz czwarty wzywa akcjonariusza – GR Sarantis S.A. do złożenia dokumentów akcji w biurze Spółki pod adresem ul. Puławska 42C, 05-500 Piaseczno w terminie do 21 grudnia 2020.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przepisami ustawy.

 

 

Piaseczno, 27.11.2020

Czwarte wezwanie akcjonariusza Do złożenia dokumentów akcji w spółce (218,2KB)

Piąte wezwanie akcjonariusza Do złożenia dokumentów akcji w spółce

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zarząd Sarantis Polska S.
Więcej
Change cookies consent Revoke cookies consent