Sarantis na świecie


Odwiedź nasz stronę grupową

Grupy Sarantis ǀ Angielski

lub wybierz lokalizację

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Zrównoważony rozwój

Oferujemy klientom ich ulubione marki i skupiamy się na tym, by nasza działalność była społecznie odpowiedzialna i nie szkodziła środowisku.

Filozofia Sarantis Polska jest zgodna z kulturą całej Grupy Sarantis. 

Wizja stałego rozwoju Grupy Sarantis opiera się na równowadze. Łączymy sukces gospodarczy z działaniami w zakresie ochrony natury oraz praktykami przyjaznymi społeczeństwu. Strategia opiera się na pięciu filarach: środowiskowym, społecznym, kapitału ludzkiego, produktowym oraz gospodarczym. Każdy z nich podkreśla zasady naszej filozofii i wartości istotne dla naszych partnerów, klientów oraz konsumentów.

Odpowiedzialność Sarantis Polska na każdym etapie działalności opiera się na pięciu filarach.

Nasz wkład w ochronę środowiska

Uznajemy naszą odpowiedzialność za ochronę środowiska i zobowiązujemy się do wniesienia pozytywnego wkładu poprzez naszą działalność.

Nasz wkład społeczny

Wywieramy pozytywny, wielowymiarowy wpływ na społeczności, w których działamy, poprzez nasze ukochane i zaufane marki oraz troskliwych ludzi.

Nasze podejście do produktu

Chcemy oferować produkty wysokiej jakości, odpowiadające na codzienne potrzeby naszych konsumentów, przy jednoczesnym stosowaniu praktyk odpowiedzialnych społecznie i metod produkcji przyjaznych dla środowiska.

Nasze podejście do kapitału ludzkiego

Chcemy być pracodawcą z wyboru dla utalentowanych ludzi, oferującym bezpieczne środowisko, w którym wszystkie możliwości można wykorzystać i dalej rozwijać.

Nasz wkład w gospodarkę

Skupiamy się na równowadze między sukcesem gospodarczym a odpowiedzialnymi praktykami środowiskowymi i społecznymi, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że wyniki finansowe idą w parze ze zrównoważoną ścieżką biznesową.

Wiadomości dotyczące zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju!

Więcej
Change cookies consent Revoke cookies consent