Sarantis na świecie


Odwiedź nasz stronę grupową

Grupy Sarantis ǀ Angielski

lub wybierz lokalizację

ISO Certyfikaty 2022

29 WRZEŚNIA 2022

Grupa Sarantis - inwestycje na rzecz promowania bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy oraz ciągłej poprawy wyników w zakresie ochrony środowiska

Zapewnienie wysokiej jakości produktów oraz aktywny wkład w ochronę środowiska i promocję bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią podstawowy cel i integralny element filozofii Grupy.

Grupa Sarantis zakończyła szeroki cykl inwestycji w Systemy Zarządzania Środowiskiem oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, podkreślając swoje zaangażowanie w oferowanie wysokiej jakości produktów, przy jednoczesnym stosowaniu społecznie odpowiedzialnych praktyk i metod przyjaznych dla środowiska.

W szczególności, Grupa otrzymała certyfikat zgodny z międzynarodową normą ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management, w swoich trzech zakładach produkcyjnych w Grecji i Polsce, a także certyfikat ISO 14001: 2015 w zakresie Zarządzania Środowiskowego w swoich dwóch zakładach produkcyjnych w Polsce, ponadto dąży do uzyskania odpowiedniego certyfikatu w Grecji do czerwca 2023 roku. Grupa stosuje podejście Zintegrowanego Systemu Zarządzania również w zakładzie produkcyjnym na Ukrainie, wdrażając normy dotyczące zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Inwestycje te są częścią szerszej strategii realizowanej przez Grupę w kontekście unowocześniania działalności i modernizacji produkcji w celu zwiększenia wydajności i optymalizacji kosztów, skupiając się jednocześnie na bardziej ekologicznej i energooszczędnej działalności, której głównym priorytetem jest bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.

Zwraca się uwagę, że zakład produkcyjny w Oinofyta (kosmetyki i artykuły gospodarstwa domowego), po realizacji szeregu inwestycji, został znacząco zmodernizowany zwiększając efektywność produkcji Grupy. Modernizacja fabryki jest zgodna z Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi (GMP), posiada wszystkie niezbędne certyfikaty, ISO 22716 dla produkcji Kosmetyków oraz ISO 9001 & FSSC 22000 dla produkcji artykułów gospodarstwa domowego.

Ponadto, instalacja i eksploatacja fotowoltaiki w 2022 roku dodatkowo wzmocniła poprawę stosowanego już ISO 50001 - Systemu Zarządzania Energią, w zakładzie Oinofyta, unowocześniając ślad energetyczny produkcji.

Znaczące inwestycje zostały również zrealizowane w Polipaku, spółce zależnej Grupy, która specjalizuje się      w produkcji worków na śmieci. W wybudowanej w ciągu roku nowej fabryce położono nacisk na zmodernizowany park maszynowy, zautomatyzowane procesy produkcyjne oraz unowocześnione prace badawczo-rozwojowe, mające na celu z jednej strony stworzenie nowych, zaawansowanych technologicznie produktów, udoskonalonych pod względem profilu ekologicznego, trwałości i funkcjonalności, a z drugiej strony zwiększenie mocy produkcyjnych i poprawę efektywności. 

Uzyskane niedawno certyfikaty ISO 45001 i ISO 14001 uzupełniają certyfikaty posiadane już przez Polipak, ISO 9001 oraz Blue Angel (niemiecki certyfikat środowiskowy potwierdzający wysoki udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu), czyniąc Grupę jednym z pionierów w produkcji worków na śmieci, zorientowanych na ochronę środowiska i odpowiedzialność społeczną. 

Grupa Sarantis stale poszukuje nowych praktyk i inicjatyw mających na celu zrównoważoną produkcję i konsumpcję, wzmocnienie pozycji swoich pracowników oraz wsparcie społeczności w krajach, w których prowadzi działalność. Dlatego też szczególny nacisk kładzie się na działania mające na celu minimalizację opakowań i przyjęcie zasad gospodarki cyrkularnej odpadów, zabezpieczenie zrównoważonego i cyrkularnego pozyskiwania surowców i materiałów opakowaniowych, poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie Grupa zapewnia warunki dla lepszego i bezpieczniejszego środowiska pracy, które promuje i rozwija swoich pracowników.

Grupa Sarantis

Grupa Sarantis, z siedzibą w Atenach, szczycąca się ponad 50-letnią historią, jest międzynarodową firmą zajmującą się produktami konsumpcyjnymi, obecną w Europie Wschodniej i rozszerzającą swój zasięg geograficzny poprzez własne filie i silną działalność eksportową  na całym świecie. Naszą misją jest poprawianie nastroju konsumentów, dzięki pięknej prostocie, która sprawia, że codzienne życie staje się lepsze, poprzez bycie zawsze w pobliżu, współpracując blisko z naszymi interesariuszami, aby tworzyć wartość w sposób zrównoważony. Począwszy od produktów do pielęgnacji ciała, poprzez produkty do pielęgnacji domu i zdrowia, aż po kosmetyki luksusowe, oferujemy dobrze rozpoznawalne marki, które mają pozytywny wpływ na codzienne życie ludzi. Prowadząc intensywną działalność w 13 krajach, a w szczególności w Grecji, Polsce, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Macedonii Północnej, Bośni, Portugalii, Słowenii i na Ukrainie, utrzymujemy dynamiczną międzynarodową obecność i potężną sieć dystrybucji w ponad 50 krajach na całym świecie.

 

ISO Certyfikaty 2022 (223,2KB)

Grupa Sarantis: Zakończenie przejęcia Stella Pack S.A. otwiera nowy rozdział na ścieżce rozwoju Grupy

Ateny, Grecja – 12 stycznia 2024 – W dniu dzisiejszym Grupa Sarantis ogłosiła pomyślne zakończenie projektu przejęcia Stella Pack S.A. przez ich polską spółkę Sarantis Polska S.A. To przejęcie stanowi ważny kamień milowy w strategii rozwoju Grupy i dodatkowo wzmacnia jej pozycję jako wiodącego producenta produktów konsumenckich o znaczącej oraz stale rosnącej obecności międzynarodowej.
Więcej
Change cookies consent Revoke cookies consent