Sarantis na świecie


Odwiedź nasz stronę grupową

Grupy Sarantis ǀ Angielski

lub wybierz lokalizację

Światowy Dzień Ochrony Środowiska: Grupa Sarantis i jej wkład w zrównoważoną przyszłość

4 CZERWCA 2021

Światowy Dzień Ochrony Środowiska to dzień poświęcony ochronie środowiska – wszelkie wysiłki podejmowane teraz prowadzą do zielonej przyszłości. Dzień ten, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych,  obchodzony  jest  corocznie  5  czerwca i  zachęca do  podnoszenia świadomości, wrażliwości i działań na rzecz ochrony środowiska na szczeblu krajowym, korporacyjnym    i osobistym.

Poprzez swoją odpowiedzialną działalność operacyjną i wysokiej jakości produkty, Grupa Sarantis dąży do aktywnego przyczyniania się do tej zmiany. Zrównoważony rozwój jest podstawą modelu biznesowego Grupy i kieruje jej decyzjami biznesowymi w całym obszarze działalności, od procesu projektowania i produkcji produktu do ostatecznego wykorzystania przez konsumenta.

W tym kontekście Grupa dodatkowo wzmacnia swoje inicjatywy ekologiczne, zarówno pod względem produkcji, jak i brandingu, w celu złagodzenia swojego śladu węglowego i przybliżenie konsumentom bardziej ekologicznej filozofii.

Zrównoważona produkcja i konsumpcja stanowią sedno strategii zrównoważonego rozwoju Grupy i znacząco wpływają na jej zakłady produkcyjne i podejście produktowe. W związku z tym szczególny nacisk kładzie się na działania mające na celu zminimalizowanie ilości opakowań i przyjęcie praktyk w zakresie odpadów w obiegu zamkniętym, zrównoważone pozyskiwanie surowców i materiałów opakowaniowych, poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Grupa ma na celu wdrożenie praktyk przyjaznych dla środowiska. Skupiając się na obniżeniu poziomu zużycia energii w trakcie procesu produkcyjnego, Grupa inwestuje w nowe, zautomatyzowane urządzenia maszynowe we wszystkich swoich zakładach w Grecji, Polsce i na Ukrainie. Jednocześnie  Grupa nadal spójnie inwestuje w certyfikację systemów zarządzania energią ISO 50001 w Grecji oraz  certyfikację systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 na Ukrainie, które zapewniają jej ekologiczne podejście do produkcji i dalsze wsparcie monitorowania jej efektywności środowiskowej. Przyszłe plany Grupy obejmują montaż instalacji fotowoltaicznej w zakładach produkcyjnych oraz  uzyskanie certyfikatów środowiskowych na poziomie Grupy. Inwestycja w spółkę zależną Grupy w Polsce, Polipak, jest w toku i doprowadzi do powstania nowego zakładu produkcyjnego, który będzie miał w pełni zmodernizowane i zautomatyzowane urządzenia maszynowe oraz będzie wykorzystywał zaawansowane i przyjazne dla środowiska technologie.

Ponadto, na poziomie produktu, Grupa ma na celu wykorzystanie surowców i materiałów opakowaniowych, które są przyjazne dla środowiska, zwiększając procent wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, biodegradacji i materiałów naturalnych oraz opracowywanie formuł o zmniejszonym wpływie na środowisko. Grupa Sarantis jest ukierunkowana na dalszą redukcję  wykorzystania tworzyw sztucznych w swoich opakowaniach, a jednocześnie wspiera współpracę z dostawcami, którzy mają podobną filozofię.  

Na przykład, formuły produktów bioten, marka Grupy obejmująca kosmetyki do pielęgnacji ciała i twarzy, zawierają wysoki procent naturalnych składników z ekstraktami ze zrównoważonych źródeł, opakowanie jest w pełni nadające się do recyklingu, a kartoniki kremów do twarzy są certyfikowane przez FSC (Forest Stewardship Council), zapewniając, że pochodzą one z odpowiedzialnych źródeł. Ponadto, do końca 2021 r., plastikowa owijka celofanowa zostanie usunięta ze wszystkich kremów do twarzy.

Ponadto, Grupa opracowała linię produktów dla gospodarstwa domowego (produkty do pakowania żywności, worki na śmieci, akcesoria do czyszczenia) w ramach koncepcji ekologicznej.

W szczególności "Green Life”, linia produktów do sprzątania wprowadzonych przez marki FINO, JAN i  HEWA w krajach wchodzących w skład Grupy, wykorzystuje 90% - 100% tworzyw sztucznych z recyklingu w workach na śmieci oraz FSC (Forest Stewardship Council) - papierowe etykiety na opakowaniach. Certyfikowany papier FSC jest również używany przez markę SANITAS w folii aluminiowej i folii przylegającej do opakowania. Ponadto, w ramach tej samej linii Green Life, jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych (talerze, kubki itp.) zostały zastąpione  zrównoważonymi  źródłami alternatywnymi, takimi jak pulpa trzciny cukrowej i pszenica.

Celem Grupy jest wywieranie pozytywnego wpływu na codzienne życie ludzi poprzez odpowiedzialną działalność i unikalny wpływ jej marek, koncentrując się na strategicznych wyborach i inicjatywach, które zapewniają lepsze jutro.

Grupa Sarantis,

z siedzibą w Atenach, która szczyci się ponad 50-letnią historią. Sarantis Group jest międzynarodową firmą zajmującą się produktami konsumenckimi, która ma znaczącą obecność w Europie Wschodniej i rozszerza swoją geograficzną ekspansję dzięki własnym spółkom zależnym i silnej działalności eksportowej na całym świecie. Naszą misją jest podniesienie nastroju konsumentów, z piękną prostotą, która sprawia, że codzienne życie staje się lepsze, poprzez bycie zawsze w pobliżu, ścisłą współpracę z naszymi zainteresowanymi stronami w celu tworzenia wartości w sposób zrównoważony. Od produktów do pielęgnacji osobistej, produktów do sprzątania domu i produktów dla zdrowia, a także luksusowych kosmetyków, oferujemy dobrze rozpoznawalne marki, które mają pozytywny wpływ na codzienne życie ludzi. Dzięki silnej aktywności w 13 krajach, a w szczególności w Grecji, Polsce, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, Macedonii Północnej, Bośni, Portugalii, Ukrainie i Rosji, utrzymujemy dynamiczną międzynarodową obecność i potężną sieć dystrybucji w ponad 50 krajach na całym świecie.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska: Grupa Sarantis i jej wkład w zrównoważoną przyszłość (443,1KB)

Grupa Sarantis: Zakończenie przejęcia Stella Pack S.A. otwiera nowy rozdział na ścieżce rozwoju Grupy

Ateny, Grecja – 12 stycznia 2024 – W dniu dzisiejszym Grupa Sarantis ogłosiła pomyślne zakończenie projektu przejęcia Stella Pack S.A. przez ich polską spółkę Sarantis Polska S.A. To przejęcie stanowi ważny kamień milowy w strategii rozwoju Grupy i dodatkowo wzmacnia jej pozycję jako wiodącego producenta produktów konsumenckich o znaczącej oraz stale rosnącej obecności międzynarodowej.
Więcej
Change cookies consent Revoke cookies consent